Historikk Flotten

Flotten har betydd mye som en sentral plass i bygda på flere vis. Her lå Flotten skole fra 1922 til 1939.

Her var det forsamlingshus for folk i Tillergrenda under og etter krigen.

Den første som bosatte seg her var husmannssønn og lærer Ole Johannessen Eggen. I 1900 bodde han der sammen med sønnen Ole og datteren Marta Marie.

For å lese mere om deres familie kan dere følge denne lenken.

I 1916 ble det holdt skylddeling på Tiller søndre og tomten Flotten ble fradelt. Marta Marie Olsdtr. Eggen f. 1879,fikk skjøte på eiendommen av Jens Tiller for 600 kroner. 

Marta Marie ble ikke lenge eier av Flotten da hun dessverre døde av tuberkulose 27-12 1918. Hun ble både den første og den siste private eier av Flotten.

Tiller Kommune kjøpte Flotten av Marta Marie Eggens dødsbo i 1920. Formålet var å skaffe ei ny skoletomt i grenda. Kommunen betalte 4500 kroner for eiendommen. Stua som Ole Johannessen Eggen hadde satt opp,ble kjøpt av Jens Mjøen og flyttet til Formo med gårdsnummer 54/13 hvor den fortsatt står.

Skolestyret i Tiller bestemte at bygningen på Tillermoen skulle flyttes til Flotten. Stua ble en del forandret og satt opp på tomta etter den stua som Marta Marie Eggen bodde i. Den ble brukt som skolestue fra 1922 til 1939. Sentralisering førte til at elevene skulle gå på Breidablikk Skole på Heimdal.

I 1949 fikk Tiller Skolekrets og Tiller Idrettslag skjøte på Flotten for 8500 kroner. Tiller Kommune fikk rett til fritt lokale for offentlig bruk og rett til å ta ut vegsand på tomta mot en engangserstatning på 250 kroner. Tiller Kommune skulle ha forkjøpsrett i tilfelle salg.

Ellers sto det i skjøtet at Tiller skolekrets og Tiller Idrettslag for all fremtid vederlagsfritt forpliktet seg å skaffe oppvarmet venterom for kretsens skolebarn i den tid de ventet på skoleskyssen.

Skolekretsen og idrettslaget lånte 600 kroner av Leinstrand Sparebank samme år for modernisering av lokalene og 400 kroner av Tiller Kommune til samme formål. 

Tiller Idrettslag benyttet seg av lokalene sammen med skolekretsen frem til midten av 80-tallet. Etter den tid ble huset forvaltet av et husstyre underlagt Tiller gamle skolekrets.

I 1984 ble huset restaurert og pusset opp innvendig. Hele inventaret i kjelleren ble revet ut,gulvet ble slått i stykker og kjørt vekk.

Det ble støpt nytt gulv og varmekabler ble lagt ned. Vegger og tak ble panelt med nytt panel. Nytt sanitæranlegg ble montert.

Kjøkkenet ble utvidet og moderne kjøkkenutstyr ble kjøpt. Nytt inngangsparti ble også bygget,samt at det ble installert elektrisk oppvarming i storsalen.

Driften av Flotten ble finansiert ved utleie til selskaper og arrangementer og formann den gang var Johan Nilsen. (Bilde)

I Juli 2007 brøt det ut brann på Flotten og huset ble revet. 

Eiere var da Tiller Idrettslag og Tiller gamle skolekrets. Det ble besluttet å danne et eget grendalag og avslutte epoken med Tiller gamle skolekrets.

Tiller Idrettslag sa i 2009 fra seg eierforholdet på Flotten mot en oppsjon om krav på 50 prosent av husets verdi ved et eventuelt salg 20 år fram i tid.

Den 14 Februar 2011 ble Tiller Grendalag stiftet,og det er de som idag eier Flotten Forsamlingshus.

Arbeidet med å bygge opp huset etter brannen i 2007 startet for fullt i November 2011 etter mange og lange runder med forsikringsselskapet og Trondheim Kommune.

Huset ble ferdig sommeren 2012 og Tiller Grendalag håper det nye huset vil bli brukt av mange generasjoner framover.

 

 

Legg til kommentar

Usaklige kommentarer blir slettet


Sikkerhetskode
Vis ny kode