Flotten skole

Først en redegjørelse for hvordan navnet Flotten ble til. Østre part av Tiller Søndre ble delt i to bruk i 1811.

På det ene bruket var det en svært flott kar i både habitt og væremåte.

Hans navn var Ole Olsen Bratbergøien og levde fra 1799-1870

Naboene kalte han bare ”Flottinj”. Stedet fikk derfor navnet Flotten.

I 1839 ble de to brukene slått sammen med hovedgården igjen. Den fikk med seg navnet Flotten  inn i g.nr 63 b.nr 5 Tiller Søndre. Ole Johannesen Eggen kom inn som husmann på Flotten i 1899. Han bygde sine hus der,og var lærer på Tillermoen Skole til han døde i 1909. Datteren Marta Marie tok så over plassen og drev den videre til sin død i 1919.

Tiller kommune kjøpte Flotten til skoletomt den 29 desember 1920 for 4500 kr og Marta Maries døtre Helene og Olga,som da var 15 og 7 år,arvet dødsboet. Tillermoen skole ble flyttet til Flotten og satt opp på samme sted som stua til Eggen hadde stått. Den nye skolen ble noe større enn Tillermoen,med to etasjer og et tilbygg for læreren. Materialene fra gammelskolen skulle brukes. Johan Tillereggen kjørte disse materialene til Flotten for 150 kr. Den 13 Januar 1921 ble det vedtatt at de gamle husene etter Ole Johannesen Eggen på Flotten skulle selges og kjøres bort fra den nye skoletomta.

De 7 første elevene på Flotten skole var Emma Rundhaug,Karen Broli,Ingeborg Larssen,Jon Tillerbakk,Lars H. Tiller,Ole H. Tiller og Herborg Windspoll. Av bygdningene på Flotten sto bare uthuset igjen nå. Det ble brukt til utedo og ved- og redskapsbu. Regnvannet fra skoletaket ble samlet i tank i kjelleren.

De første lærerne på Flotten var Guri Åsløkk (1922-23) og frøken Mortensen (1923-24). De bodde begge hos Windspoll i Tillerekra under sin lærerperiode.

Ellen Tillerflaten sørget for renhold og ovnsvarme fra skolen startet i 1922. Hun skulle også sette fram rent drikkevann i bøtte med lokk og øse. Den skulle stå i gangen. Etter at Ellen sluttet,møttes elevene ved Tillerkrysset,der skolebussen snudde. Det sto ei mastu der som var god å søke ly i når det var uvær ute. Den gamle mastua sto der i mange år,og flere ungdommer hadde kamerattreff der.

Martin Kregnes bodde på Flotten mens han var lærer der fra 1924-31. Han var også leder for blandakoret i Tillergrenda. På Bystuen gård hadde de innlagt vann (elektrisk motor å pumpe). Der hentet Martin vann i bøtter,som han bar i vasstre over skuldrene. To elever som han husket godt og snakket mye om var Louis Tillerli og Paul Tiller. Begge gikk hos han til de ble konfirmert i 1931,da Martin Kregnes begynte som lærer på Breidablikk. I 1930 fikk konfirmantene som hadde gått på Flotten skole tilbud av Martin Kregnes om å gå på aftenskole etter jul i 1931. Han tok ikke betaling av elevene,og ikke fikk han noen lønn fra kommunen heller.

Ellen Tillerflaten fikk sammen med kommunen opparbeidet en vassbrønn på eiendommen sin. Den lå ca 100 meter øst for Flotten. Vassledning ble montert med elektrisk motor og pumpe,og Flotten fikk innlagt springvann i 1930.

Jentene hadde ei uke håndarbeide i året i skolens andre etasje. Lina Thonstad var deres lærerinne i mange år. Lærerne hadde ansvar for at guttene fikk sløyd i skolesalen en uke i året.

Alf Bjørgan var lærer på Flotten fra 1931-39. Han var også en interessert jordbruker. På sørsiden av skolen var det grov grus som ble blandet med sand og jord. Her ble det anlagt frukt- og grønnsakshage. På østsiden var det ripsbusker fra før. Han satte også opp et gjerde som han malte hvitt. Bjørgan begynte med litt sauehold også. Sommerbeite fant han på ”Kålhaugen” Kolahaugen. Han fikk ominnredet uthuset med plass til to ”vintersauer”. Bjørgan gikk lærerhøyskolen og hadde følgende vikarer for seg: Peder Bromseth,Olav Rise,Vinsnes og Kobberø.

Første formann i Tiller Ungdomslag,som ble startet på Flotten 21 April 1933,var Alf Bjørgan. Alle møter og fester ble holdt på Flotten. Den første oppgaven var å få flaggstang til skolen. Den ble reist 17 Mai 1933,og da kom flagget til topps.

Ei teatergruppe ble startet. Den gjorde stor lykke. Skuespillet ”En begredelsens dag” og en del sketsjer ble vist mange ganger i Flotten,Sætervang,Ljosheim og andre steder. Mange ungdomssaker ble behandlet,men ungdomslaget ble nedlagt den 20. februar 1937.

Da elevene ble flyttet til Breidablikk,stod skolestua med leilighet tom. Her kunne familier få husrom hvis de ønsket det. Asbjørn Nordseth og hans familie bodde der i 10 år fra 1939 til 1949. Senere kom Asbjørn Tillerflaten og hans mor Laura til å bli boende der til Asbjørn ble gift. Asbjørn og kona Marit bygde sitt eget hus i Hårstadmarka og flyttet dit i 1959.

Da barna ble sentralisert til Breidablikk,måtte barna fra Tillergrenda ha skyss til skolen. Fra 1939-1944 var det vekselsvis Hans Benberg og Busklein som skysset elevene. Siste krigsåret og første fredsåret 1946 ble barna kjørt med lastebil. Oliver Edvardsen hadde laget overbygg på lasteplatten. Noen komfortabel transport var det neppe,men så var da heller ikke avstanden så lang. I 1946-47 var det Asbjørn Nordseth sin tur til å frakte elevene. Fra og med året 1947 overtok Lars Olsen all transport,og skoleskyssen kom inn i faste former.

Under krigen (1940-45) var veien til Heimdal tidvis svært dårlig egnet for bil. Ofte måtte elevene gå stykkvis. For flere ble det å gå helt fram til skolen. De fikk av og til selskap av tyskere på vakt over russiske fanger. Elevene syntes dette var interessant,og slett ikke noe å være redd for.

En godværsdag etter krigen i 1945 var det minne- og fredsmøte på Flotten. Tillergrendingene,store som små,møtte opp til ”Fredsmarsjen” som gikk fra Flotten om Tillerbrua til Klæbu grense og tilbake. Det var flaggheising med stemningen på topp,og alle som deltok fikk fredsmarsjmerke.

Styret i Tiller idrettslag hadde lenge ivret for å få til et idrettshus. Ei tomt ved Fuglemyra,ikke langt fra Egganveien i Nordtillermarka,kunne være passende. I februar 1949 fikk formannen vite av Leif Tiller at skolekretsen hadde tilbud om kjøp av Flotten. Skolekretsen maktet ikke å kjøpe Flotten alene,så idrettslaget måtte gå sammen med dem om kjøpet. Den 10. april 1949 ble gamle Flotten skole solgt til skolekretsen i Tillergrenda og Tiller idrettslag,og den handelen var de særdeles fornøyd med.

Etter denne handelen fikk skolekretsen og idrettslaget kjøpt tyskerbrakka (Brakka) av Lars Nordtiller sen. Den hadde vært mye i bruk til skirennfester. Brakka ble revet 28. mai 1949 og kjørt til Flotten. Alt arbeidet med flytting,kjøring og riving var dugnadsarbeid. Det ble betalt kr. 500 for brakka,det samme som Lars Nordtiller sen. hadde betalt da han kjøpte den.

Og nå skulle det bli plass til både møtevirksomhet og ikke minst en svingom i ny og ned.

 

Denne artikkelen om Flotten skole er skrevet av Ole H.Tiller og ble utgitt i Tiller Historielag sitt årsskrift for 1999.

De som i sin tid bidro som kilder var Tillerboka,Tiller kommune 50 år,Olga Marie Rundhaug,Margit Tiller,Birger Tillerbakk,Andreas Tillereggen,Lars A. Tiller og Marit Tillerflaten

Legg til kommentar

Usaklige kommentarer blir slettet


Sikkerhetskode
Vis ny kode