Flotten skole

Først en redegjørelse for hvordan navnet Flotten ble til. Østre part av Tiller Søndre ble delt i to bruk i 1811.

På det ene bruket var det en svært flott kar i både habitt og væremåte.

Hans navn var Ole Olsen Bratbergøien og levde fra 1799-1870

Naboene kalte han bare ”Flottinj”. Stedet fikk derfor navnet Flotten.

Marta Marie Olsdatter Eggen

Her er litt info om Marta Marie Olsdatter Eggen og hennes familie.

Marta Marie og hennes familie var de første som bosatte seg på Flotten i år 1900.

I 1916 ble det holdt skylddeling på Tiller søndre og tomten Flotten ble fradelt. Marta Marie fikk skjøte på eiendommen av Jens Tiller for 600 kroner.

Marta Marie lånte 650 kroner i Den Norske Arbeiderbruk og Boligbank for å klare kjøpet.

 

Historikk Flotten

Flotten har betydd mye som en sentral plass i bygda på flere vis. Her lå Flotten skole fra 1922 til 1939.

Her var det forsamlingshus for folk i Tillergrenda under og etter krigen.