Innmelding

Følgende info sendes til Tiller Grendalag:  Navn,Telefon og E-post
 
Medlemsskapet er gratis og løper til egen oppsigelse. Aldersgrense er 16 år.        
Innmelding skjer på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedtektene finner du her

Tiller Grendalag står som eier av Flotten Forsamlingshus.                                        

Grendalaget skal drifte og vedlikeholde Flotten forsamlingshus,bidra til økt samhold og trivsel, samt jobbe med kulturelle formål som tjener lokalsamfunnet.

Vær vennlig å gi beskjed hvis dere endrer telefonnummer eller e-postadresse,for oppdatering av medlemslisten.              

Været