Dugnad Tiller gamle kirkegård

Som kjent har grendalaget tatt over ansvaret med å vedlikeholde den gamle kirkegården på Tiller.
Det blir dugnad onsdag 20. juni fra klokken 17.00 og utover noen timer.

Været