Sosialt treffsted på Flotten

Hei og godt nyttår.

Da er nyttår passert og et nytt år ligger foran oss.
 
Vi ønsker å bruke Flotten som en sosial samlingsplass også dette
året,der folk kan komme å slå av en prat over en kopp kaffe og gjøre
eventuelle smådugnader som trengs i og rundt huset.

Ny logo

Tiller grendalag sin nye logo symboliserer det ansvarsområdet grendalaget har i lokalsamfunnet. Flotten forsamlingshus symboliseres gjennom huset og bladene symboliserer at ting spirer og gror godt i et bra fellesskap.  

Trivsel skapes gjennom sosialt fellesskap og Flotten er en fin møteplass for dette.

Valgspråket er at grendalaget skal bidra til økt samhold og trivsel samt jobbe med kulturelle formål som tjener lokalsamfunnet. 

Håper dere tar godt imot den nye logoen.

Været