Bevar Tillermarka!

Det er under planlegging betydelig næringsareal øst for Torgård inn i Tillermarka, og det er i kommuneplanens arealdel i tillegg foreslått store næringsareal mot Hårstadmarka. Foreslått utbygging medfører oppstykking og fremtidig ødelegging av et flere tusen år gammelt kulturlandskap som fortsatt holdes i hevd. Utbygging innebærer nedbygging av leveområdene for vilt mellom Nidelvkorridoren og Leinstrandkorridoren, oppfylling av ravinelandskap, fjerning av viktige turområder med naturopplevelser i en skog som ellers er lite tilrettelagt. Vi vil bevare Tillermarka! 

Besøk gjerne facebookgruppen for bevaringen av Tillermarka

#tillermarka på instagram
Kontaktmail for denne gruppen er: tillermarka@gmail.com