Utleiekontrakt

Utleiekontrakten fylles ut elektronisk etter at utleier har bekreftet at leie av huset er i orden og pris er avtalt. (Dette er ikke en online-booking)