Tiller Grendalag

Org nr: 996 631 494

Ønsker du å bli medlem i Tiller Grendalag?

Send navn, telefonnummer og e-post til grendalaget@flottenforsamlingshus.no

Det er gratis å bli medlem i grendalaget og aldersgrensen er satt til 16 år.

Vedtekter for grendalaget finner du her.

Følg oss gjerne på facebook