Kjekt å vite

Har du leid huset anbefaler vi at du leser gjennom og setter deg inn i disse punktene på forhånd før arrangementets start.

Hva inneholder huset?

Utleieregler

Sjekkliste for sluttrenhold

Vært uheldig og knust dekketøy?

Blir brannalarmen utløst?

Hvis brannalarmen blir utløst av f.eks stekeos fra kjøkkenet, går det et varsel til alarmselskapet Avarn som igjen begynner å ringe til en prioritert liste over personer i nærheten. Nøkkel for å nullstille brannalarmen henger på en krok på vaskerommet.

Utløses en falsk alarm, ta umiddelbart kontakt med utleier for å bekrefte at det ikke brenner eller foregår innbrudd. Hvis det faktisk brenner: Ring 110 og varsle brannvesenet.

Passord: Flotten123