Brannen på gamle Flotten

«Utdrag fra nyhetssaken til Adresseavisen publisert 12.07.2007»

Brann ble varslet 12.07.07 kl 00.58 natt til torsdag, da et avisbud hadde sett røyk sive ut av bygningen.

Brannen startet i et lydstudio i 2. etasje og grunnet doble lag med gipsvegger hadde ikke flammene noe annet sted å gå enn nedover.

Flammene kom ut i hjørnet til venstre for ovnspipa og spredte seg raskt utover i lokalet.

Politi og brannvesen var tidlig på stedet, og brannen var slukket rundt klokken 02.00.

– Slukningsarbeidet gikk helt greit og det var aldri fare for noen spredning, sa Trond Reitan på brannvakta hos Trondheim brannvesen.

Det er ikke noe vannledningsnett i området, så brannvesenet kom med egen tankbil.

Brannen skal etter all sannsynlighet ha startet oppunder mønet i andre etasje. Røykdykkere ble sendt inn klokken 01.12.

Huset fikk store materielle skader innvendig, men det er uvisst hvor store verdier som gikk tapt i brannen.

Bygningen har i en årrekke vært brukt som forsamlingshus i forbindelse med diverse tilstelninger, men hadde ikke vært i bruk på flere dager da brannen brøt ut.

Etter brannen

Etter brannen ble grenda stående uten forsamlingshus. Huset var fullverdiforsikret og styret antok at huset skulle komme opp rimelig raskt. Det ble enighet om inventar med en gang, men det tok tid med husforsikringen.

Styret brukte mye av 2008 med å tegne og hente inn anbud på nytt hus. Det var store utfordringer med å få et funksjonelt og fint hus med det skadeoppgjøret vi hadde fått.

Vi fikk to tilbud høsten 2008.

Ut fra et av tilbudene ble det skrevet en samarbeidsavtale med et snekkerfirma i desember 2008. Etter at de hadde forprosjektert huset, kom de med et tilleggskrav på over 1,6 millioner kroner. Det begrunnet de med at det var tilleggskrav i forhold til huset som brant ned og nye krav i byggeforskriftene, men at forsikringsselskapet ville dekke dette.

Styret kontaktet forsikringsselskapet, men fikk til svar at ved skjønn kunne ikke skadeoppgjøret endres. Det var unntak hvis det kunne dokumenteres at de hadde gjort en feil. Da styret ikke fikk innsyn i hvordan de hadde regnet ut beløpet, ble det vanskelig å dokumentere feil. Det ble en del telefonsamtaler og e-poster til forsikringsselskap og skjønnsmenn som brukte svært lang tid på å svare.

I november 2009 ble en advokat kontaktet for å få avklart om skadeoppgjøret var riktig. Advokaten hadde også problemer med å få svar fra forsikringsselskapet, men fikk etter hvert til et noe høyere skadeoppgjør. Styret var fortsatt ikke fornøyd, så advokaten krevde at vi skulle møtes i retten. I november 2010 kom forsikringsselskapet på banen og ba om et møte, hvor de ga et mye bedre tilbud som styret godtok. Resultatet var at skadeoppgjøret ble økt med over en million kroner fra opprinnelig tilbud. Men det var ikke nok til anbudet fra snekkerfirmaet. Styret måtte derfor se etter nye løsninger og via internett ble det funnet et hus fra Overhallahus. Det var et forsamlingshus som var mye større enn vårt behov. Det ble tegnet om med en utforming som var brukervennlig og som så bra ut utvendig.

Det ble skrevet kontrakt med Overhallahus våren 2010. De skulle være hovedentreprenør og sette opp byggesett. Styret sendte ut forespørsel om anbud på betongdekket, VVS, gulvbelegg, ventilasjon og elektrikerarbeid med mulighet for å trekke ut deler som dugnadsarbeid i flere av anbudene.

Etter at byggesøknaden var sendt inn kom det beskjed om at prosessen måtte starte på nytt. Det måtte søkes om dispensasjon for gjenoppbygging da den første godkjenningen hadde utløpt (3år) Det hadde ingen betydning at det var startet med rivning og senkning av bakkenivå.

I tillegg hadde det i mellomtiden kommet nye regler for bygging nær fylkesvei. Det måtte en dispensasjon til for å bygge nærmere enn 50 meter fra veien. Det tok 2 måneder å få den godkjennelsen. Etter flere runder med kommunen ble igangsettingstillatelsen godkjent 17.11.2011. Det hadde da gått et halvt år fra søknaden ble sendt.

Det ble da umiddelbart startet med grunnarbeid og forberedelse til støpning og betongdekket ble utført før jul i 2011.

I januar 2012 ble dekket måkt fri for snø og is, slik at Overhallahus kunne starte med oppsetting av byggesettet. Vegger og tak kom opp i løpet av noen dager.

De største oppgavene som er gjort på dugnad er grunnarbeid før støpning av betongdekket, montering av ventilasjon, montering av kjøkken, planering, opparbeidelse av uteareal og utvendig maling. Det har også vært mye rydding og div forefallende arbeid.

17. mai 2012 ble huset brukt første gang og 7. juli samme år ble det arrangert åpningsfest. Siden den gang har det vært stor pågang på utleie av huset.