Gamle Flotten forsamlingshus

Flotten forsamlingshus 1951-2007 Foto: Ingvild Tillerbakk

Først litt om hvordan navnet Flotten ble til. Østre part av Tiller Søndre ble delt i to bruk i 1811. På det ene bruket var det en svært så flott kar i både habitt og væremåte.

Naboene kalte han bare «Flottinj» og stedet fikk derfor navnet Flotten.

Da Flotten skole ble nedlagt ,sto skolestua med leilighet tom.

Her kunne familier få husrom hvis de ønsket det.

Leif Tiller

Overdragelse av Flotten

Styret i Tiller idrettslag hadde lenge ivret for å få til et idrettshus. Ei tomt ved Fuglemyra, ikke langt fra Egganveien i Nordtillermarka, kunne være passende.

I februar 1949 fikk formannen vite av Leif Tiller at skolekretsen hadde tilbud om kjøp av Flotten. Skolekretsen maktet ikke å kjøpe Flotten alene, så idrettslaget måtte gå sammen med dem om kjøpet. 

Brakka

Flotten forsamlingshus i gamle dager.

Etter overtagelsen av Flotten skole fikk skolekretsen og idrettslaget kjøpt tyskerbrakka (Brakka) av Lars Nordtiller sen. Den hadde vært mye i bruk til skirennfester.

Brakka ble revet 28. mai 1949 og kjørt til Flotten. Alt arbeidet med flytting, kjøring og rivning var dugnadsarbeid. Det ble betalt kr. 500 for brakka, det samme som Lars Nordtiller sen. hadde betalt da han kjøpte den.

27. september 1950 behandlet husstyret et skriv fra idrettslaget om å få brakka reist, og at det bygges på så mye som det trenges til scene.

Husstyret vedtok å reise brakka som var ca 84 kvm, uten påbygg og at det antas en bygningskyndig mann til å lede arbeidet i sammen med de tilsagte arbeidsfolk fra kretsen og idrettslaget. 

1951 ble det lagt nytt gulv i brakka pluss murpipe og ovn, så nå skulle det bli plass til både møtevirksomhet og ikke minst en svingom i ny og ne.

Årsmøtet i 1952 ga husstyret fullmakt til utleie av forsamlingshuset til utenbygds, når det ikke kolliderte med tilstelninger som kretsen og idrettslaget skulle ha.

I 1955 ble det innlagt «offentlig» vann.

I 1972 overtok Tiller idrettslag driften av Flotten.

Johan Nilsen var formann 1984-1996

I 1982 gjennomførte Helserådet en inspeksjon og på grunn av forholdene på kjøkkenet måtte dette stenges.

I 1983 ble ovn og ovnsrør i lille sal fjernet etter krav fra branntilsynet.

I 1984 startet en større renovering av kjøkken,gang og kjeller.

Hovedtyngden av arbeidet med renovering av kjeller med nye toaletter,kjøkken,lille sal,gang og inngangsparti ble utført.

Det ble lagt ny kloakkledning og nytt gulv i kjeller med varmekabler.

Det ble også lagt inn telefon og det ble kjøpt inn nytt elektronisk orgel.

I 1985 ble utedoen revet og det ble avholdt en skikkelig åpningsfest etter at renoveringen var fullført.

I 1989 ble det vedtatt at et husstyre skulle ta over driften av huset.

Husstyret skulle ha egne årsmøter, dvs ikke sammen med Tiller idrettslag.

I 1990 var det første året med eget årsmøte.

I 2002 ble det vedtatt å legge nytt tak på «skolestua» og selge skifersteinen som var der fra før.

I 2004 ble 2. etasje pusset opp, det ble arrangert pubkvelder og et aktuelt tema var avklaring av eierforholdet på Flotten.

I 2007 brøt det ut brann og huset ble etter en stund revet.

Tiller Grendalag ble stiftet i 2011 og før nytt hus var på plass ble eierforholdet avklart.

Tiller idrettslag sa fra seg sin eierandel i huset og Tiller gamle skolekrets ble vedtatt nedlagt.

Tiller Grendalag tok over eierforholdet og står i dag som eier av Flotten forsamlingshus.

Følgende personer har vært leder for husstyret/grendalaget

 • 1949-1956 Anders Storseth
 • 1957-1960 Andreas Tillereggen
 • 1961-1962 Lars H. Tiller
 • 1963-1966 Lars L. Nordtiller
 • 1967-1967 Ole Tillerbakk
 • 1968-1969 Lars H. Tiller
 • 1970-1972 Johan Tillereggen
 • 1973-1976 Lars A. Tiller
 • 1977-1977 Per Nordseth
 • 1978-1979 Johan Tillereggen
 • 1980-1981 Lars H. Tiller
 • 1982-1983 Otto Bjerken
 • 1984-1996 Johan Nilsen
 • 1997-1997 Sigmund Tiller
 • 1998-1998 Lars Ivar Nordtiller/Gunleif Myhre
 • 1999-1999 Gunleif Myhre
 • 2000-2001 Tor Kristian Rismark
 • 2002-2016 Terje Østvik
 • 2017- d.d Kent Arild Tillerbakk