Gamle minner fra idrettslaget

Bildet er fra da tyskerbrakka sto på myra på toppen av Edvardsenbakken i Hårstadmarka. Den ble flyttet året etter og satt opp på Flotten til det som senere skulle bli Flotten forsamlingshus. Bildet er tatt i 1948.

Historien om da Tiller Idrettslag feiret 30-års jubileum i januar 1948, to år på etterskudd.

Else Tillerbakk

Det var ingen enkel jobb å arrangere fest i tyskerbrakka ute på myra. Brakka var et stort uisolert hus uten strøm, og med en dårlig vedkomfyr til oppvarming. Brakka hadde heller ikke innlagt vatn. Men jubileum skulle det bli, og vi satte i gang.
Først måtte vi vaske skikkelig. Vatn ble kjørt i meierispann. Ved fantes ikke, og et utall sekker måtte skaffes til veie.

Det fantes heller ikke noe inventar. Bord og benker ble lånt fra Flotten og Tillergårdene. Tallerkener måtte lånes på bygda. Grunnet mangel på vatn og kjøkken ble det tatt forbehold om å få levere tallerkene uvasket tilbake, og det var i orden.

På innbydelsen til jubileet ble festdeltakerne bedt om å ta med seg bestikk og kopp. Festkomiteen fikk låne noen kopper fra saniteten for å ha i reserve. Jubileumsmenyen bestod av pølser, ertestuing og poteter. En okse ble slaktet, en «kvarting» ble innkjøpt, og pølsene laget ved kjøttavdelingen på samvirkelaget. Poteter ble gitt av medlemmer i idrettslaget.

Det var en stri jobb å lage maten på en så primitiv måte, men det gikk da. Etter middagen ble det servert kaffe og bløtkake.

Lokalet ble pyntet på beste måte med gardiner av kreppapir, girlander i taket, papirduker og granbar til bordpynt. Noen skaffet ledninger så det ble strøm til et par lyspærer. Av utstyr for øvrig sørget festkomiteen for det som trengtes. Blant annet ble orgelet fra Flotten fraktet til brakka. Alt ble kjørt med hester og langslede. Til og med sparken ble brukt til frakting av varer og folk.

Etter hvert kom dansen i gang til tonene fra et gammelt trekkspill. Ut på natta gikk belgen i stykker. Den ble lappet sammen med sikkerhetsnåler, og dansen fortsatte ut i de små timer.

Jubileet fant sted i januar med mye snø og bitende kulde. Da festen var på sitt høyeste, blåste det opp til kuling og snøfokk. Heldigvis kom alle heim i god behold til fots eller med hesteskyss. Det var ingen snøplog ute på oppdrag, så det gikk i berg og dalbane med meterhøye snøskavler.

Dagen etter var det opprydding. Alt det som var lånt, ble nå fraktet tilbake til eierene – ingen liten jobb det heller.

Asbjørn Nordseth

Asbjørn Nordseth var formann i idrettslaget det året. Han tilrettela jubileumsfesten sammen med styre og festkomite. Det ble en flott og minnerik kveld for aktive og gamle helter som var invitert.

Vi hadde ingen store, flotte saler og salonger å stille opp med, men det telte ikke så mye. Viktigere enn alt annet var å skape trivsel og samhold for unge og gamle.

Noe er glemt etter så mange år, men mange gode minner lever videre.

Else Tillerbakk, hentet fra Tiller Historielags årsskrift 1999.

I 1966 feiret idrettslaget 50-års jubileum på stiftelsesdagen 15. januar på Flotten forsamlingshus.

Formannen i Sør-trøndelag idrettskrets, Erling Havsten, var til stede og overrakte laget en vakker krystallpokal.

Et bilde fra 50-årsfeiringen av Tiller IL på Flotten forsamlingshus i 1966.

  1. rekke fra venstre: Oddrun Solberg, Elin A. Tiller, Nora Storseth, Sverre Storseth, Klara Tiller. 2. rekke: Sigrid Solberg, Eskild Tiller, Olav Ekle, Jermunn Nordtiller, Lars H. Tiller, Sivert Tiller, Nella Tiller, Audhild Nordtiller, Torbjørn Nordtiller, Hans Ivar Hansen, Paul H. Tiller. 3. rekke: Inga Tiller, Fru Havsten, Signe Tiller, Marie Storseth, Ella Hansen, Anne Tillereggen Larsen, Ingrid Nordtiller, Ågot Tiller, Magnhild Tiller, Marna Solberg, Margit Storseth, Marie Tiller, Ole H. Tiller, Kåre Solberg, Ole Rosten, Ingebrigt Solberg, Olga Rosten, Lars A. Tiller, John Nordseth, Anders Storseth, Peder H. Tiller. 4. rekke: Erling Havsten, Lars Nordtiller, Magne Skjetne, Per Helge Tiller, Gunnar H. Tiller, Laila Avløs, Karl Åge Haugen, Torild Skimmeli, Per Nordseth, Ole Larsen, Harald Hansen, Leif Tiller, Sverre Ekle.

Grendalaget

Les gjerne jubileumsberetningen fra 1991. Her står alt om hva som skjedde i idrettslaget

Fra å være et idrettslag med 25-30 medlemmer i 1945, var antallet vokst til 55 medlemmer allerede i 1947. Utover fra 1960 til 1970 økte medlemstallet til ca. 120-130 personer. I hele denne perioden må en vel kunne si at Tiller IL var et typisk grendalag, der dugnadsånden var bærebjelken i lagets drift.

En merker seg blant annet at alle medlemsmøter ble åpnet med allsang. Dette innslaget var nok temmelig fremmed i andre idrettslag. Tiller idrettslag sto for mye av grendas aktiviteter på det lokale plan. Ikke minst viser protokollene at laget også viste sine medlemmer små og store oppmerksomheter ved konfirmasjoner, bryllup og fødselsdager. Når noen av lagets medlemmer la ut på sin siste reise, var idrettslaget alltid representert med blomster som en siste hilsen og takk.