Jermunn Nordtiller

Jermunn Nordtiller

Jermunn Nordtiller født 1936 – død 2013

Hans nærmeste familie fant det naturlig at hans store premiesamling skulle bli værende i Tillergrenda og oppbevares på Flotten forsamlingshus.

Jermunn har svært mange medaljer og flotte pokaler som nå blir stilt ut på Flotten for å bære hans minne videre.

Jermunn Nordtiller var en aktiv skytter og formann i flere perioder i Tiller idrettslags skyttergruppe.

Jermunn har i sin lange skytterkarriere klart merkekravet på Forsvarsskytingen imponerende 30 ganger,og blitt både lags- og samlagsmester.

Jermunn var også forbundsdommer i skyting,noe skyttergruppen i Tiller idrettslag satte stor pris på. Dette var en stor anerkjennelse både for Jermunn og laget om at de virkelig ble tatt på alvor i skyttermiljøet.

I bygda fikk han av mange bare kallenavnet «fotografen», da han likte å ta med seg fotoapparatet i stedet for geværet når han slapp hunden på harelos i Nordtillermarka.

Tiller grendalag er glade for at den nærmeste familien har gitt premiesamlingen til grendalaget,og det er med stor respekt for en stor skytter og personlighet at samlingen blir utstilt i premieskapet på Flotten.

Fra venstre Sigmund Tiller, Gunnar Tiller, Ole J. Tiller, Lars Ivar Nordtiller og Lars Ove Tillerbakk. Bak. Jermunn Nordtiller
Skyting på Laupflata

Her er et bilde fra skyting på Laupflata rundt 1980. Fra venstre Sigmund Tiller,Gunnar Tiller,Ole J. Tiller,Lars Ivar Nordtiller og Lars Ove Tillerbakk. Bak. Jermunn Nordtiller