Liste over gravlagte ved Tiller gamle kirkegård

Her er navnene på tillerbygdningene som ble gravlagt ved Tiller gamle kirkegård i årene 1821-1900. Alle de som døde etter at leirraset gikk i 1816 og til nykirken sto ferdig i 1820 ble gravlagt i Klæbu kirke.