Marta Marie Olsdatter Eggen

Martha Marie Olsdatter Eggen

Her er litt info om Marta Marie Olsdatter Eggen og hennes familie.


Marta Marie og hennes familie var de første som bosatte seg på Flotten i år 1900.
I 1916 ble det holdt skylddeling på Tiller søndre og tomten Flotten ble fradelt. Marta Marie fikk skjøte på eiendommen av Jens Tiller for 600 kroner.
Marta Marie lånte 650 kroner i Den Norske Arbeiderbruk og Boligbank for å klare kjøpet.
 
Marta Maries far var husmannssønnen og læreren Ole Johannessen Eggen. Han ble født den 4. februar 1847 i Tiller og døde av «tæring på hjernen» den 9. november 1909.  Han var et høyt respektert medlem av familien, og var svært ofte fadder i barnas dåp og forlover ved bryllup.
Marta Maries mor, Helene Olsdatter Tiller, ble født den 31. oktober 1859 i Tiller og døde den 19. november 1881 bare 22 år gammel. Marta Maries bror Ole, f. 1878. døde av tæring samme år som sin far, den 15 mars 1909. Tæring var et ord brukt før i tiden på sykdommen tuberkulose.

Ole Johannessen Eggen, Helene Olsdatter Tiller og barna Ole og Marta Marie. (Bildet er tatt ca år 1881.)


Marta Marie fødte ei datter ved navn Helene den 18-9 1905.

Barnefaren het Julius Wikstrøm og var fra Hitra. Julius utvandret til Edgerton Wiscounsin i Amerika bare 6 uker før Marta Marie fødte deres barn,så Marta Marie ble sittende med hele ansvaret for det nyfødte barnet på Flotten alene.
Hun traff noen år senere Olaf Tillerbakk og sammen fikk de datteren Olga Marie som ble født 7-3 1913 på Flotten.

Marta Marie fikk 5 år senere sykdommen tuberkulose og døde dessverre 27-12 1918 bare 39 år gammel.
Helene og Olga Marie vokste opp og stiftet etter hvert egne familier. De fikk barn, barnebarn og oldebarn, så slektsarven etter Marta Marie og hennes familie lever i beste velgående den dag i dag.
Helene døde i 1967 og Olga Marie døde i 2003. 


 
 Marta Marie Olsdatter Eggen Født 11-10 1879 – Død 27-12 1918
 Den første og siste private eier av Flotten.