Premiesamling Ole J. Tiller

Her er litt av historien om Ole Johansen Tiller.

Født 1908 – død 1986

Ole J. Tiller med en av mange skytterpremier.

Tiller salongskytterlag ble stiftet etter initiativ fra Sivert Tiller den 20 oktober 1929.

De skytterintresserte i Tiller hadde samlet seg på Nordtiller gård og her ble det enighet om å stifte et skytterlag med navnet Tiller salongskytterlag.

Premieskap Ole J. Tiller

Ole J. Tiller ble valgt som styremedlem.

Noen år senere ble han valgt til formann og det var han som satt som leder da tyskerne invaderte landet 9 april 1940.

Siden dette besøket varte i 5 år, ble det beklageligvis en like lang pause i Tiller salongskytterlag sin virksomhet.

Tiller Salongskytterlag ble medlem av Sør-Trøndelag miniatyrskyttersamlag da dette ble stiftet i 1930. Nå kunne laget arrangere distriktstevner.

Tillerbyggene satte seg raskt i respekt på skytterstevnene både i  Sør- og Nord-Trøndelag. En av lagets desidert beste skyttere var nettopp Ole. Han vant flere lags og samlagsmesterskap.

Fra venstre: Sivert Tiller, Paul Tiller, Eskild Tiller, Ole J. Tiller og Lars Nordtiller
Salongskyting i Eggan. Høyhuset i Nordgarn i bakgrunnen.

 Forsvarsskytingen med grovkalibret gevær startet med konkurranser i 1936. I et stevne arrangert av Nidaros skytterlag 6 september 1936 gikk Ole J. Tiller helt til topps i skarp konkurranse med 318 andre skyttere. Det gjeve sølvfatet fra Klasse A under forsvarsskytingen er å se i premieskapet på Flotten.

Ole vant også hovedskytingen med åpent sikte under Forsvarsskytingen på Jonsvatnet i 1955 og 1966.

Ole J. Tiller har forøvrig fått 25-års gullmedalje for å ha klart fordringene til skyttermerket ved forsvarsskytingen. Det kan nevnes at det bare er to skyttere i tillegg til Ole, disse fra Soknedal, som har fått denne utmerkelsen i forsvarsskytingens historie. Ole klarte merket imponerende 39 ganger totalt i sin karriere. Hans siste deltakelse på forsvarsskytingen var 6 juni 1986, der han klarte merket for siste gang, kort tid før sin bortgang.

Laget arrangerte 40-års jubileumsstevne på Laupflata i 1970 med hele 74 skyttere. Ole vant klassen for oldboys og fikk en gylt medalje.

Her er et bilde fra skyting på Laupflata rundt 1980. Fra venstre Sigmund Tiller,Gunnar Tiller,Ole J. Tiller,Lars Ivar Nordtiller og Lars Ove Tillerbakk. Bak. Jermunn Nordtiller

Ole J. Tiller gikk dessverre bort 30 juli 1986, 78 år gammel.

På slutten av utesesongen dette året arrangerte laget en minneskyting til ære for lagets trofaste skytterkamerat. 

Ole var kjent for sin innsats i skyting langt ut over landets grenser. Til hans minne ble det opprettet en egen minnesamling på gammelflotten med foto, premier og medaljer som han hadde erobret. Dette ble utført av lagets medlemmer.

Nå er nytt premieskap hengt opp på veggen og vi ønsker med dette å videreføre minnet etter Ole J. Tiller.