Tillerbrua

Originalbilde tatt av Lars Nordtiller sen. i 1911

Til venstre på brua arbeidsformann Bjørnås,sittende Martin Skjetneli,nr. 3 ukjent,Bernt Skjetneli,Petter Broli,nr. 6 og 7 brødrene Fosseide fra Klæbu,så Greus Røv fra Surnadal,nr. 9 ukjent og bakerst Andreas Johnsen Nordseth fra øvre Brulia i Tiller.

Det har stått ei bru på denne plassen siden 1600-tallet.

Den gamle Tillerbrua ble tatt av Tillerraset den 7. mars 1816.

Ny bru ble bygd og denne sto ferdig fire år senere i 1820.

Denne brua sto i 91 år før det ble bestemt at den skulle erstattes med ei ny steinhvelvsbru.
Byggearbeidet foregikk mellom år 1911-1913 og ble ledet av arbeidsformann Bjørnås.

Bildet av byggingen ble tatt i 1911 og like etter kom det en storflom og tok med seg hele reisverket som er avbildet.
Dette arbeidet måtte restartes året etter og brua sto ferdig i 1913.

Resultatet ble ei flott steinhvelvsbru med et spenn på 25.5 meter.

I 1985 ble Tillerbrua forsterket med blant annet et nytt og litt bredere kjøredekke på 4,45 m.
Under dette arbeidet ble steinen med årstallet 1820 på Tillersida flyttet over til Bratsbergsida,antakelig for at veivesenet mente dette var mest hensiktsmessig ut fra plassforholdene.

Årstallsteinen på Tillersiden

Dette godtok ikke Tillerbyggene og en massiv protest ga støtet til et brev datert 2. september 1985 med mange underskrifter. Brevet lød slik:

«I det gamle Tiller finnes det ennu tradisjoner i bygda.
Da Tillerbrua ble bygd i 1820 ble det satt en stein med årstall i begge ender av brua og navnet Tiller bru.
I 1934 under flommen reiste årstallsteinen på Bratsbergsida i elva og kan kanskje finnes ved dykkerhjelp. Nå vil veivesenet flytte årstallsteinen på Tillersiden til Bratsbergsiden.
Dette vil ikke Tillerbefolkningen finne seg i. Brua heter Tillerbrua og vi vil ha steinen med årstallet stående på den siden den hører hjemme. 
Håper veivesenet respekterer gamle tradisjoner i Tiller.»

Etaten viste etter dette brevet respekt for folket i Tiller og steinen ble flyttet tilbake.

Ser man på bildet fra 1925 i galleriet,kan man tydelig se begge årstallsteinene på hver side av brua.

Tillerbrua er den sørligste brua over Nidelva i Trondheim, den forbinder Tiller med Bratsberg.