Tillerraset 1816

Se video som ble laget i anledning 200-års markeringen.

Tillerområdet sett mot sørvest. Skredgropa fra 1816 er merket (T). Den bratte bakkanten på skredgropa følger veien som går i en bue midt på bildet, og gropa strekker seg videre skrått nedover til høyre mot Nidelva. Bilde fra 1998 tatt av H.Tollefsen Flyveselskap for NGU.

Fram til rasulykken 7. mars 1816 hadde det regnet mye. Det kan ha bidratt til at raset ble uløst.

Raset skled på en grusgrunn under leira og fikk fart mot Nidelva.
En stor sprekk oppstod ved raskanten som gikk under den
nyoppførte Tiller kirke og fortsatte tvers over gårdstunet på Nordtiller. Det hørtes kraftige smell. Lufta ble fylt med flammer, røyk og svovellukt. Kirka stupte ut for raskanten og ble borte.

Navnene på de omkomne

Klokka i kirketårnet kimte idet det sank i dypet. Resten av kirka fulgte etter og
gravene på kirkegården åpnet seg. Regnskapsbøker fra den tiden forteller at spiker ble kjøpt inn etterpå for å reparere likkistene som raste ut. Det eneste som ble
funnet fra kirka etter ulykken var en nattverdsdisk.
Gårdbrukeren på Nordtiller, Lars Fredriksen, omkom da han prøvde å hoppe over rassprekken som gikk over gardstunet for å berge en unghest som stod på stallen i uthuset. Jordmassene raste ut i Nidelva og tok med seg Tiller bru. Leirmassene sprengte seg tvers over elva og traff plassen Eklestrøa. Ti mennesker
omkom samt alle dyra. Bare seks av de ti ble senere funnet og gravlagt.
Ved Nordsetfossen ble møllebruk og sagbruk rammet. Ved Øvre
Leirfoss gikk lense, sagbruk, møllebruk og hele demningen med i
raset. Ved Nedre Leirfoss ødela flommen alt som fantes. Vann, is og tømmer raste nedover elva mot byen.

Ved Kroppan gård demmet raset og alt tømmeret opp elva.
Men vannet grov seg videre og flommet mot byen.
Ferjemannen på Tanum, Ole Rasmussen, omkom sammen med to unggutter fra bygda. John Hjellien og Johannes Haugum var på vei hjem på elveisen til Klæbu etter å ha vært i byen.

De skjønte på hestene at noe var på ferde.
De sprang så fort de kunne, men vannet og leirsuppa tok dem igjen slik at de omkom.
Flommen fulgte elveleiet videre nedover mot byen og skadet gamle bybro. Alle skip som lå i elvehavna ble kommandert ut av stiftsamtmann Roll da det var fare for at de ble skadet.men den strenge kulden og den sparsommelige vannføringen reddet byen
fra en større katastrofe.
Tilsammen 15 mennesker, 8 hester og mange andre husdyr omkom i raset.

Sitat fra Åringerne i Trøndelag ved Ole Nordgård 1920

Den 7. mars 1816 gikk et stort ras i Tiller, hvorved 16 mennesker og adskillige husdyr omkom. Flere gårde, møllebruk, sagbruk og broer, hvoriblandt den store Tillerbro, strøk med. Under denne katastrofe blev også bygdens kirke begravet. En svær jordmasse styrtet i Nidelven og fylte den i mere enn 1/2 mils strekning. Ved Øvre Leirfoss i nærheten av Trondhjem bortrevet damme og lenser, et sagbruk og et møllebruk.

Før skredet var der meget regn.