Flotten skole

Flotten skole

Flotten skole

Den 1. februar 1911 var det aller første herredstyremøte som besluttet at det skulle være en skole i Tillergrenda, men først den 4. juli 1922 fikk grenda sin egen skolekrets, etter vedtak i herredsstyret 15. juli 1921.

Tiller kommune kjøpte Flotten til skoletomt den 29. desember 1920 for kr 4500 av Marta Maries arvinger, døtrene Helene og Olga Marie, som da var 15 og 7 år.

Gammelstua etter Ole Johannesen Eggen. Stua ble kjøpt av Jens Mjøen og flyttet til Formo med gårdsnummer 54/13 (Gården på toppen av Okstadbakken).

Den 13. Januar 1921 ble det vedtatt at de gamle husene etter Ole Johannesen Eggen på Flotten skulle selges og kjøres bort fra den nye skoletomta.

Stua ble kjøpt av Jens Mjøen og flyttet til Formo med gårdsnummer 54/13 (Gården på toppen av Okstadbakken). Det er etterkommere fra denne plassen som har gitt oss dette bildet. Huset er nå revet.

2. desember 1921 bestemte Tiller skolestyre at Tillermoen skole skulle flyttes til Flotten. 

Skolestua på Flotten ble opprinnelig bygd som Sjøla skole i 1866.

Tillermoen skole malt av lærer Sigurd Tjeldflåt i 1918
Tillermoen skole 1916

I 1890 ble den flyttet til Tillermoen, før den i 1922 ble flyttet til Flotten og satt opp på samme sted som stua til Eggen hadde stått. 

Lærer Ole Johannesen Eggen, Tillermoen skole

Materialene fra gammelskolen ble kjørt til Flotten for 150 kr av Johan Tillereggen.  

Den nye skolen ble tatt i bruk fra skolestart i 1922 og ble noe større enn Tillermoen, med to etasjer og et tilbygg for læreren.

Av de tidligere bygningene på Flotten sto bare uthuset igjen og det ble brukt til utedo og ved- og redskapsbu.

Første forslag til navn på skolen var Tillerflotten skole, men kretsen skulle selv få bestemme navn. Det ble så valgt et styre for kretsen fra Tillergårdan og første formann ble Johan Tiller.

Etter noe rådslagning endte navnet på Flotten skole.

Lærere

Det var Sigurd Tjeldflåt som startet ved åpningen i 1922, da han fulgte med fra Tillermoen.

I november 1922 ble Gudrun Hansen-Apenes fra Eidsberg ansatt som hjelpelærer, men om hun tok stillingen er usikkert, for i desember ble det ansatt ny hjelpelærer, Guri Aasløkk. Guri ble senere lærerinne på Løfshus skole, Løkken fra 1926 til 1967.

Guri Aasløkk (1922-23) og frøken Mortensen (1923-24), bodde begge hos Windspoll i Tillerekra under sin lærerperiode.

Martin Kregnes bodde på Flotten mens han var lærer der fra 1924-31.

Alf Bjørgan var lærer på Flotten skole fra 1931- julen 38.

Han hadde permisjon skoleåret 1933-34 og da vikarierte Peder Bromseth.

Lærer Olav Rise

Fra januar 1939 og ut skoleåret var det Olav Rise som var lærer.

Ellen Tillerflaten sørget for renhold og ovnsvarme fra skolen startet i 1922. Hun satte også fram rent drikkevann i bøtte med lokk og øse.

Lønnen ble satt til kr. 100,- (i skoleåret). Skolen startet den gang ca. 1. oktober.

Skoleåret 1922-23 var det småskole på Flotten. 

De 7 første elevene var Emma Rundhaug, Karen Broli, Ingeborg Larssen, Jon Tillerbakk, Lars H. Tiller, Ole H. Tiller og Herborg Windspoll og lærer Martin Kregnes.

Det hadde en tid vært snakk om 2-delt skole og i juni 1923 var det kretsmøte på Flotten som gikk inn for 2-delt skole og 9. juli 1923 ble det enstemmig vedtatt 2-delt skole i Tiller krets. Den ble startet fra og med skoleåret 1923 og 1., 2., 3.og 4. klasse gikk sammen annenhver dag. Neste dag var det 5., 6. og 7. klasse sin tur.

For skoleåret 1923-1924 ble det budsjettert med kr. 1200,- i lærerlønn. 

I 1930 fikk konfirmantene som hadde gått på Flotten skole tilbud av Martin Kregnes om å gå på aftenskole etter jul i 1931. Han tok ikke betaling av elevene, og ikke fikk han noen lønn fra kommunen heller.

Ellen Tillerflaten

Ellen Tillerflaten fikk sammen med kommunen opparbeidet en vassbrønn på eiendommen sin. Den lå ca. 100 meter øst for Flotten.

Vassledning ble montert med elektrisk motor og pumpe, og Flotten fikk innlagt springvann i 1930.

Før den tid ble det hentet vann fra Bystun som hadde innlagt vann.

Alf Bjørgan var lærer fra 1931, og en interessert jordbruker. På sørsiden av skolen var det grov grus som ble blandet med sand og jord. Her ble det anlagt frukt- og grønnsakhage. På østsiden var det ripsbusker fra før. Han satte også opp et gjerde som han malte hvitt. Bjørgan begynte med litt sauehold også. Sommerbeite fant han på ”Kålhaugen”, Kolahaugen. Han fikk ominnredet uthuset med plass til to ”vintersauer”. 

Bystun

Flotten skole ble nedlagt i 1939 og elevene ble flyttet til Breidablikk skole.

Flotten fungerte også som valglokale en periode.

«I løpet av den første halvannen time av de tre valglokalet på Flotten i Tiller var åpen i går kom det, siger og skriver to – 2 – velgere. Vi fortenker ikke valgstyret i at de fordrer tiden med litt kaffedrikking. Fra venstre herrene Einar Enlid, Leif Svestad, Otto Hernes og Einar Garberg.»

Kaffepause fra et valg på Flotten forsamlingshus.

I 1965 var verkstedarbeider Einar Enlid bystyrerepresentant for Ap, lokomotivstallformann Leif Svestad var vararepresentant for Ap, yrkesskolelærer Otto Hernes vararepresentant for KrF og overlærer Einar Garberg vararepresentant for H.