Johan Andreas Tiller

Johan Andreas Johnsen (Nordsetsagen) Tiller

Johan Andreas Tiller f. 1873 – d. 1954

Gårdbruker og ordfører fra Tiller øvre.

Var gift med Ellen Margrete Olsdatter Tiller f. 1869- d. 1945

Johan Andreas Johnsen Tiller var medlem i herredstyrene i Tiller kommune 1905-07, 1911-13, 1917-19, 1926-28 og 1932-34.

Han var også medlem av samtlige formannskap unntatt perioden 1905-07.

Ordfører i Tiller kommune 1911-13, 1917-19 og 1932-34.

Forliksmann, lagrettemann, overformynder og ellers medlem av og formann i en rekke styrer.

Han var delaktig i flere store beslutninger som blant annet byggingen av nye Tiller bru og ny skole på Flotten og Breidablikk.

Han representerte Borgerlig fellesliste og fikk i 1964 oppkalt en vei etter seg.

Johan Tillers vei.

Les gjerne i boken om Tiller kommue
Adresseavisen 17-10 1916
Johan Tillers vei. Veien går fra starten av Kvenildveien ved E6 på Heimdal og ned til rundkjøringen forbi den nye politistasjonen før kattemskogen.

Her er litt om Johan og hans familiehistorie.

Johan var sønn av John Pedersen Grøte f. 1838 – d. 1924 som var gift med Karen Larsdatter Storsveet f. 1834 – d. 1902.

Sammen hadde de 7 barn.

  1. Berit, f. 1859 på Nordsetsagen.
  2. Jonetta, f. 1863 på Nordsetsagen
  3. Peder, f. 1866 på Nordsetsagen
  4. Lars, f. 1869 på Grøte i Tiller
  5. Johan Andreas, f. 1873 på Grøte i Tiller
  6. Beret, f. 1877 på Grøte
  7. Andreas, f. 1880 på Grøte

Etter at John og Karen hadde bodd hos hans foreldre, flyttet de i slutten av 1860-årene til plassen Grøte som lå på Tillersiden av Nordsetfossen.

Grøte til venstre på Tillersiden før fossen og Nordsetsagen var litt lengre nede til høyre etter fossen på Klæbusiden. Grøte var Johan Tillers fødeplass. Foto: Ludvig Aanonlie, Klæbu Historielag. (Bildet er restaurert og colorisert.)

Etter farens død flyttet John og familien tilbake til Nordsetsagen i Klæbu, der han overtok farens stilling som møller. Etter nedleggelsen av sagbruket flyttet de nok en gang tilbake til Tiller.

Gjertrud og Andreas Nordseth

Hans bror, Andreas Johnsen Nordsetsagen kjøpte forøvrig skjøte på gården Brulia ved Tillerbrua i 1910 sammen med sin hustru Gjertrud Larsdatter Nordtiller og bosatte seg der med sin familie.

Andreas er avbildet på bildet fra byggingen av tillerbrua, der han står bakerst.

Sønnen John Nordseth tok senere over gården i Brulia etter foreldrene.

Bilde av John Nordseth og hesten «Blakken» henger i dag på veggen på Flotten forsamlingshus som et fint minne over en tid som har vært.

Johan Andreas fant kjærligheten med Ellen Margrete Tiller fra gården Tiller øvre.

Sammen fikk de 6 barn. Jenny Louvise, Anne, Magnhild, Olga, Ole og Leif.

Ellen Margretes foreldre var Ole Christoffersen Tiller og Anne Henriksdatter Tiller. Hun kom fra nabogården Bystuen.

I 1900 bodde de sammen med Ellen Margrete, svigersønnen Johan Andreas og deres første barnebarn, Anne Tiller som ble født samme år.

Bilde fra flyttingen i 1935. Gamle Flotten skole oppe til høyre.

I 1908 var Ole nesten 80 år. Svigersønnen Johan Andreas hadde derfor tatt over mye av gårdsdrifta. Selv om Ole fortsatt hadde skjøte på gården var det Johan som var den virkelige bruker.

I 1923 fikk Johan Andreas skjøte på gården for 6000 kr.

I han og Ellen Margretes brukertid ble gården i 1935 flyttet fra fellestunet med Bystuen og til plassen Oppigard på nedsiden av Flotten.

Fjøs, stall og låve ble satt opp av bindingsverk og hovedlåna fra 1814 beholdt sitt gamle preg.

Etter over 40 år som gårdbruker overlot han gården til de to sønnene sine i 1946.

Den 4. mai 1948 fylte Johan Tiller 75 år.

I avisa Nidaros sto følgende skrevet. (se avisnotis)

Johan Tiller døde i 1954, 81 år gammel.

Ole J. og Leif fortsatte gårdsdriften i årene som kom med en kombinasjon av husdyr, kornproduksjon og skogsdrift. Leif døde i 1978 og Ole døde i 1986.

Ole og Leif hadde ingen etterkommere og året før Ole J. Tiller døde, ble gården solgt.

Skrevet av Kent Arild Tillerbakk.