Minnesamling Jermunn Nordtiller

Jermunn Nordtiller gikk dessverre bort i Januar 2013.  Hans nærmeste familie fant det naturlig at hans store premiesamling skulle bli værende i Tillergrenda og oppbevares på Flotten forsamlingshus. Jermunn har svært mange medaljer og flotte pokaler som nå blir stilt ut på Flotten for å bære hans...

Les mer

Tillerspenna

Under utgraving av en liten, lav haug ved gården Haugen på Tiller,ble det i året 1876 funnet en rund spenne av bronse dekorert med dyrehoder. Spennen ble funnet sammen med perler i hvitt og grønt glass,samt rødbrent leire.   Grønt glass fra en såkalt “sømglatter” viste at haugen var fra en kvinnegrav.    Gjenstandene...

Les mer

Ole J. Tiller - Tillers skytterkonge

  Det har blitt hengt opp premiesamlinger på Flotten og vi ønsker å dele litt av historiene til de som har sine pokaler og premier oppbevart på Flotten.   Her er litt av historien om Ole Johansen Tiller     Tiller salongskytterlag ble stiftet etter initiativ fra Sivert Tiller den 20 oktober...

Les mer

Lars Fiske - En gammel skilegende

Det har blitt hengt opp premiesamlinger på Flotten og vi ønsker å dele litt  av historiene til de som har sine pokaler og premier oppbevart på Flotten.   Her er litt av historien til Lars Fiske.   ”Og så kom Lars Fiske i sin karakteristiske stil.”  Dette var en vanlig kommentar i sportsreferatene...

Les mer

Badstua (Folkebadet) på Flotten

Idrettslaget og husstyret tok i 1950 iniativet til istandsetting av to-tre rom i kjelleren på Flotten. Behovet var begrunnet ut fra et sportslig synspunkt hvor det skulle være mulighet for dusj og vask i forbindelse med trening og stevner,men like viktig var den sosiale delen med tanke på dusj og...

Les mer

Marta Marie Olsdatter Eggen

Her er litt info om Marta Marie Olsdatter Eggen og hennes familie. Marta Marie og hennes familie var de første som bosatte seg på Flotten i år 1900. I 1916 ble det holdt skylddeling på Tiller søndre og tomten Flotten ble fradelt. Marta Marie fikk skjøte på eiendommen av Jens Tiller for 600 kroner. Marta...

Les mer

  • 1
  • 2
Tillergårdene